BTemplates.com

Hotline 0962796745

Hiển thị các bài đăng có nhãn thước đo độ mịn một kênh; thước đo độ mịn màng sơn;. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thước đo độ mịn một kênh; thước đo độ mịn màng sơn;. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Thước đo độ mịn một kênh


Thước đo độ mịn một kênh
Thước đo độ mịn
Code: 502/25
Hiệu: Sheen – Anh Quốc

Chất liệu thước bằng thép không gỉ cứng
Kích thước: 175 x 63 x 12 mm
Thang đo: 0 – 25 µm
Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM D333, ASTM 1210; BS 3900 C6, BS 3900 E9; ISO 1524
Cung cấp theo thước đo một dao gạt
-----------------------------------------------------
Thước đo độ mịn một kênh
Code: 502/100
Hiệu: Sheen – Anh Quốc

Chất liệu thước bằng thép không gỉ cứng
Kích thước: 175 x 63 x 12 mm
Thang đo: 0 – 100 µm
Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM D333, ASTM 1210; BS 3900 C6, BS 3900 E9; ISO 1524
Cung cấp theo thước đo một dao gạt
----------------------------------------------------------------
Thước đo độ mịn một kênh
Code: 502/50
Hiệu: Sheen – Anh Quốc

Chất liệu thước bằng thép không gỉ cứng
Kích thước: 175 x 63 x 12 mm
Thang đo: 0 – 50 µm
Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM D333, ASTM 1210; BS 3900 C6, BS 3900 E9; ISO 1524
Cung cấp theo thước đo một dao gạt
-----------------------------------------------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết thước đo độ mịn một kênh liên hệ tới
Công ty cổ phần công nghệ Hiển Long
NVKD: Nguyễn Phượng/0982486850
email: phuongnguyenkhtn@gmail.com