BTemplates.com

Hotline 0962796745

Hiển thị các bài đăng có nhãn máy so màu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn máy so màu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Máy quang phổ phân tích chất lương nước


Máy quang phổ phân tích chất lương nước
Model: HS-3300
Hãng sản xuất: Humas-Korea

           HS-3300 là sự kết hợp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước và cũng là máy quang phổ UV-VIS.
          Máy có thể phân tích 70 chỉ tiêu trong đó có COD(Cr), COD (Mn), Nito tổng, Phốt pho tổng và các kim loại nặng…
Thông tin kỹ thuật
+ Bước sóng thiết kế: 190 ~ 1100 nm
+ Tốc độ quét tối đa: 1000
+ Nguồn sáng: Deuterium, Tungsten-halogen
+ Detector: Si photodiode
+ Độ chính xác bước sóng: ± 0.3
+ Độ lặp lại bước sóng: <± 0.05
+ Ánh sáng lạc <0.05
+ Thang trắc quang: -0.3~3 ABS (0-200%T)
+ Độ chính xác trắc quang: <1% tại 1 ABS
+ Độ lặp lại trắc quang: ± 0.002 ABS tại 1 ABS
+ Kết quả hiển thị trên màn hình LCD
+ Nguồn cung cấp: 100~120V (50-60Hz)

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: 15~350C

Liên hệ với công ty chúng tôi theo thông tin sau
Nguyễn Phượng/0982486850
Email: phuongnguyenkhtn@gmail.com
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long