BTemplates.com

Hotline 0962796745

Hiển thị các bài đăng có nhãn máy phân tích TOC online. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn máy phân tích TOC online. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

máy phân tích các hợp chất cacbon


Máy phân tích các hợp chất cacbon


Giới thiệu
+ Thiết bị miniTOC của nhà sản xuất MembraPure sử dụng những thiết bị truyền thống thông qua khái niệm về kiểm tra TOC trực tuyến. Sự oxi hóa UV hỗn hợp chất vô cơ hiệu quả bằng “ Nguyên tắc bề mặt trực tiếp” kết hợp với sự dẫn truyền kết quả đảm bảo độ chính xác cao của những giá trị đo lường
+ Những chức năng tự động của SST và sự phân chia theo mức cho phép tiêu chuẩn an toàn cao và giarm thiểu chi phí hoạt động trong việc kiểm tra nước
+ Hoạt động kiểm soát thực hiện được trên nền tảng phần mềm đi kèm WINDOWS XP và thông qua màn hình TFT
+ MiniTOC được thiết kế dành cho phòng thí nghiệm và là một thiết bị giá trị cho tất cả hệ thống EDI và nước tinh khiết
Tính năng sản phẩm
+ Thời gian phản hồi lại nhanh
+ Đo liên tục
+ Oxy hóa hiệu quả cao sử dụng việc chiếu tia UV
+ Dễ dàng đo độ chính xác
+ Dễ nhận dạng SST
+ Tất cả các dữ liệu được lưu lại và được kiểm tra lại
Đo độ chính xác
+ Sự đo độ chính xác có thể thực hiển bởi chính người dùng. Để đo độ chính xác với thiết bị miniTOC thì bộ phận kiểm soát online phải ngưng hoạt động và sự đo độ chính xác được thực hiện
+ Người vận hành phải kết nối 2 đầu nhỏ với giải pháp đo độ chính xác tiêu chuẩn và mẫu nước thử loãng. Quy trình đo độ chính xác được thực hiện tự động
+ Sự đánh giá thống kê sự đo lường và sự phản hồi các thông số đo lường sẽ được hiển thị trên màn hình
Kiểm tra sự tương tích của hệ thống (SST)
+ Kết quả kiểm tra hệ thống TOC theo yêu cầu của USP và Ph Eur được tiến hành trong từng giai đoạn của cuộc kiểm tra độ tương thích hệ thống (SST)
+ phần mềm công nghệ miniTOC giúp người sử dụng có khả năng tự làm SST bằng việc sử dụng cơ chế tự động và đánh giá dữ liệu của cuộc kiểm tra
Hệ thống phân tích
+ phương pháp: oxy hóa UV (cục bộ), Độ dẫn điện (riêng biệt)
+ Giới hạn phát hiện: 0,5 ppb/1%
+ Thang đo: 0,5 tới 1000 ppb
+ Các cổng:
1 cho mẫu, 1 cho SST ( cho model miniTOC,cơ bản)
1 cho mẫu, 3 cho SST (cho model miniTOC, chuyên nghiệp)
+ Độ dẫn điện tối đa mẫu đo:< 2µS/cm
+Tốc độ dòng chảy của mẫu nước: 7 ml/phút
+ Thời gian phân tích: 2 giây
+ Nhiệt độ mẫu nước: 10-50oC
+ Kích thước máy: 250 x 180x 500
+ Trọng lượng: 7 kg
+ Nguồn cung cấp: 230 VAC, 50 H z
+ Tổng số tiêu hao điện: < 50 W
+ Độ ẩm tương đối: 10-95%
 Liên hệ
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long
Nguyễn Phượng/0982486850
Email: phuongnguyenkhtn@gmail.com