BTemplates.com

Hotline 0962796745

Hiển thị các bài đăng có nhãn máy HS-3300. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn máy HS-3300. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Máy quang phổ phân tích chất lương nước


Máy quang phổ phân tích chất lương nước
Model: HS-3300
Hãng sản xuất: Humas-Korea

           HS-3300 là sự kết hợp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước và cũng là máy quang phổ UV-VIS.
          Máy có thể phân tích 70 chỉ tiêu trong đó có COD(Cr), COD (Mn), Nito tổng, Phốt pho tổng và các kim loại nặng…
Thông tin kỹ thuật
+ Bước sóng thiết kế: 190 ~ 1100 nm
+ Tốc độ quét tối đa: 1000
+ Nguồn sáng: Deuterium, Tungsten-halogen
+ Detector: Si photodiode
+ Độ chính xác bước sóng: ± 0.3
+ Độ lặp lại bước sóng: <± 0.05
+ Ánh sáng lạc <0.05
+ Thang trắc quang: -0.3~3 ABS (0-200%T)
+ Độ chính xác trắc quang: <1% tại 1 ABS
+ Độ lặp lại trắc quang: ± 0.002 ABS tại 1 ABS
+ Kết quả hiển thị trên màn hình LCD
+ Nguồn cung cấp: 100~120V (50-60Hz)

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: 15~350C

Liên hệ với công ty chúng tôi theo thông tin sau
Nguyễn Phượng/0982486850
Email: phuongnguyenkhtn@gmail.com
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long